Okm Cave Finder Dedektör


Cave Finder, hedef bölgedeki boşlukların tespitini gerçekleştirebilen jeo-elektrik bir yöntemi esas almaktadır. İyi zemin koşullarında azami derinliğe tesiri mümkündür.
Alet, kolayca kumanda edilebilir şekilde sadece mağaralar, yer altı sığınakları ve mezar odaları gibi boşluklar için tasarlanmıştır.

Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi hemen olay mahallinde ve yerinde aletin göstergesinde gerçekleşmektedir. Burada kısa bir hesaplama sürecinden sonra bir boşluğun mevcut olup olmadığı gösterilir. Versiyon B’de taranan saha ayrıca üç boyutlu bir grafik sayesinde bilgisayarın ekranında incelenip analiz edilebilir.

Garanti: 2 yıl

201to