+90 288 212 66 10 +90 531 790 84 39 [email protected]

Çok küçük altın parçacıklarını (cürufları) yoğun mineralli taş ve toprak yapısının altından dahi yakalayabilecek hassasiyette ve yetenekte olan ALTIN DEDEKTÖRÜ’nü üretebilmek için çok uzun süreçli bir AR-GE yatırımı gerekmektedir. Hassas parçaların bir araya getirilip en uygun çalışacak şekilde dizayn edilebilmesi için gerekli alt yapı yatırımları, ileri teknoloji ekipmanları ve bunların getirdiği ek maliyetler, bu tür bir dedektörün satış fiyatını doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Bu süreci doğru yönlendirmek, üretimde tüm özel koşulları tam ve eksiksiz yerine getirebilmek ve her şeyden de önemlisi bunu sürdürülebilir kılmak ek maliyetler doğurmaktadır.

Ancak bu tür dedektörlere olan taleplerin fazlalığı, sürüm satışların yoğunluğu ve firmalar arasında yaşanan rekabet, fiyatları piyasa şartlarında en az kar marj sınırına doğru çekmektedir.

Bu sebep ile ALTIN DEDEKTÖRLERİ ulaşılmaz değillerdir ve uygun fiyatlara temin edilebilir.