+90 288 212 66 10 +90 531 790 84 39 [email protected]

Altın dedekörleri genellikle her tür metalin yanı sıra özellikle altın bulabilmek amacını gütmektedirler.

Altın, özellikleri ve referansları bakımından, metal skalasında diğer metal cinsleri ile çok yakın şekilde konumlanmıştır. Altın Dedekörleri özellikle bu referansa karşı yüksek hassasiyet gösterecek şekilde imal edilirler. Altının doğal şartlarda bulunduğu yerler genellikle yüksek mineral içeren toprak ve arazilerdir. Bu tür arazilerde kararlı şeklide çalışabilecek bir dedektör üretmek ise başlıca bir teknolojiyi ve üretim tecrübesini gerektirir. Piyasada bulunan dedektörlerin birçoğu bu özelliğe sahip değildir.

Altın dedektörlerin en önemli özelliği, engelleyici diğer unsurları bertaraf ederek sadece altın ve diğer metallere konsantre olabilmesidir. Yani taş veya kaya altında kalmış çok küçük bir altın cürufu bile toprak altından keşfedebilmektir. Altın dedektörü toprak yapısında dengeleri bozabilecek yüksek mineral seviyelerine karşı kararlı davranacak, derinliğinden ve gücünden kayıp vermeyecek cihazlardır. Bu da üstün bir teknoloji, ileri mühendislik ve yoğun bir tecrübeyle mümkün olabilecek çalışmaların ürünü olduğu anlamına gelir.

Sadece cihazın kendisi değil, bobinden kablosuna, konstrüksiyonundan tüm ince detaylarına kadar yüzlerce, binlerce deneme ve sonuç ilişkileri ile oluşturulmuş, üretimi gerçekleşirilmiş olacaktır.

Altın doğada genellikle yoğun mineralli topraklarda bulunmaktadır. Bu tür topraklarda dengeli ve etkili çalışabilecek dedektör sayısı sanıldığından daha da azdır. Her şeyden önce çok ileri bir teknoloji ve hassas ekipmanlar gerektirmektedir.

Altın dedektörünün en belirgin özelliği yoğun mineralli bir taşın altından 1 gramdan küçük altın parçacıklarını (cürufu) bulabilmesidir.

Bu özellik, diğer birçok dedektörün yapılış prensibinin dışındadır ve altın dedektörünü diğer tüm detektörlerden ayıran başlıca özelliktir.

Bu özelliklere haiz bir dedektörü üretmek başlıca çok güçlü bir AR-GE ve Mühendislik gerektirdiğinden, buna sahip firmalar diğer bir çok sıradan firma ile keskin şekilde ayrışırlar.

Mineralli topraklarda metal etkisi çok yoğundur. Bu etkilerin içinden sadece altın olanını kaçırmadan yakalamak ve ayırmak sanıldığından da zordur. Bu tür dedektörlerin teknolojileri neredeyse tamamen farklıdır.

Altın, özdirenci ve birim uzunluğuna düşen endüktansı itibarı ile çevrede bulunan diğer metal ve manyetik özellikli hedeflerden bir ölçüde farklı değerlere, başka bir ifade ile farklı zaman sabitlerine sahiptir. Benzer şekilde altının bulunduğu zeminler de bu özellikleri itibarı ile ortalama zeminlere göre farklılık gösterirler.

Tipik bir define dedektörü veya tek para dedektörü ortalama bir arazide geniş bir hedef çeşitliliğine eşit duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna karşılık altın dedektörleri hedeflendikleri zemin ve bu zeminlerdeki olası diğer impüriteler ile altın ayrımını mükemmel yapabilecek nitelikte optimizasyona sahiptir. Altın dedektörleri bu dengeyi sağlamak üzere; yöntem, teknoloji, detaylı hesaplar ve bilgi birikimi ile geliştirilmiş bu amaca odaklanmış cihazlardır. Dedektörün bu şekilde tasarlanmış olması altının bulunduğu arazide o dedektör tarafından algılanıp algılanamaması arasındaki farkı belirler.

Örneğin; Bir define dedektörünün hedefi genellikle büyük objelerdir. Metal ayrımı olan dedektörlerde bu objelerin çelikten mi? demirden mi? yoksa bakırdan mı? olduğunu anlamak mümkün olabilmektedir. Hedef alınan cisim büyük olduğundan algılaması daha kolay ya da daha derinden mümkün olabilmektedir. Yeryüzünde insanlık tarihine göz atıldığında definelerin insanların yaşadığı topraklarda, altının ise genellikle çorak, el değmemiş, taşlık ve mineralli arazilerde olduğu gözlenmektedir. Bu sebep ile bahsedilen dedektörlerin kullanım alanları ve bölgeleri belirgin şekilde ayrılmaktadır.