+90 288 212 66 10 +90 531 790 84 39 [email protected]

Dedektör sektörü arz-talep bileşkesine uygun olarak gelişmektedir. Dünyanın hemen her yerinde talebi ve ilgisi üst düzeydedir. İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları toplumları, bunların geliştirdiği medeniyetleri ve en nihayetinde bizlere bugün çok eski dönemlerden miras kalan hem insan yapısı eşyalar ve hem de doğada bulunan, tabi kaynaklı değerli madenlere ilgi duymuş, merak etmiştir.

Dünyadaki insanlar bulundukları bölgelere göre farklı eğilimler geliştirmiş ve bunlara uygun dedektörler ile amatör ya da profesyonel olarak arayışlara girmiştir.

Buna göre bir genelleme yapmak gerekir ise, Türkiye’de özellikle tarihsel geçmişi bakımından zengin bir yeraltı mirası olması sebebi ile, dedektörcülerin bir çoğu “Define” dedektörleri ile arama yapmayı tercih etmektedirler. Aynı zamada ülkemizde “Tek Para” kategorisi de oldukça gelişmiştir.

Avrupa’nın hemen her yerinde “Tek Para” kategorisinde dedektörcülük rağbet görmektedir.

Arap bölgelerinde Define,kategorisi yaygındır.

Afrika ülkelerinde çok yoğun olarak “Altın Dedektörü” kategorisinde cüruf aramaları yaygındır. Özellikle Afrika’da medeniyet kalıntılarından ziyade doğal altın bulunması dedektörcülerin bu yönde eğilim göstermesine sebep olmuştur.

Amerika kıtasının kuzeyinde “Tek Para” ve “Altın Cihazı” öne çıkmaktadır.

Kıtanın güneyinde ise eski ve gelişmiş medeniyetlerin varlığı, arama yapanları “Define” cihazlarına yönlendirmiştir.

Asya kıtasında hemen her tarz cihaz ile arama yapan dedektörcüler bilinmekle birlikte, Avustralya kıtasında yine “Altın ve Tek Para” dedektörleri öne çıkmaktadır.